Ocean’s Best Tuna + Biscuits

Ocean’s Best Tuna + Biscuits

  • Igisa ang sibuyas, bawang, kamatis at konting siling pula
  • Ibuhos na ang Ocean’s Best Tuna
  • Lagyan ng asin at paminta
  • Squeeze ng Lemon for added flavor
  • Halo-haluin hanggang sa maluto
  • Bumili ng crackers at isa-isang lagyan ng EksperimenTUNA ang ibabaw nito